Terrorismi EU:n alueella vuonna 2018

Kuva 1. Lähdeviite

Europolin vuosittainen terrorismiraportti on jälleen julkaistu, TE-SAT 2019 kattaa vuoden 2018. Tuttuun tyyliin tässä blogissa linkit lähteisiinkin ovat Linkkejä aiheeseen -osiossa leipätekstin alla.

Kuva 2. Terrorismiin kuolleet EU-alueella ja Norjassa.

Kuolonuhrimittarilla EU:ssa on nyt päästy takaisin vuosikymmenen alun tasolle ja lasku vuosista 2015 ja -16 on selkeä. Norjassa ei vuonna 2018 tullut terrorismin kuolonuhria, vaikka ainakin yksi tapaus onkin ollut. Tämä alkanut vuosi ei ole toistaiseksi ollut vilkas terrorismin suhteen EU-alueella, joten edelleen voi toivoa, että kuvan 2 ilmaisema vaimeneminen jatkuu.

Kuva 3.

Kuvassa 3 on tämän blogin perinteinen terrorismilajimittari. Sinissä pylväissä näkyy lajinimi, tuomiolla olleiden lajiin luokiteltujen epäiltyjen lukumäärä ja prosenttiosuus kaikista leivättömän pöydän ääressä olleista terrorismiepäillyistä. Punaisissa pylväissä on tällä kertaa varsin tarkat vapautettujen osuudet näkyvissä, koska raportin tekstiosasta pystyin ne huomioimaan. Näin punertavien pylväiden mataluus edelliseen vuoteen verrattuna ei kuvaa tuomioiden kiristymistä, vaan laskentatapani muutosta.

Islamilainen terrorismi eli jihadismi on nykyään Europolissa nimitettykin oikein. Aiemmin esiintyi mm. uskonnollisesti innoittunut -nimike, joka suotta leimasi kristittyjäkin. Jihadismi on myös tänä vuonna ainoa kuolonuhreja tuottanut terrorismin laji. Näin kuva 3 antaa melko oikeina kuvan EU:n terrorismista yhdellä vilkaisulla. Pientä virhettä tulee siitä, että Isossa-Britanniassa ei terroristien lajimääritystä suoriteta ja miltei koko luokittelematon-pylväs on sieltä kotoisin. Jihadistien osuus siis kohonnee n. 75% koko EU:n terrorismista oikeussalista katsottuna. Usein mediassa näkyvä iskumäärämittari antaa yleensä aivan eri kuvan asiasta.

TE-SAT 2019 -raportissa ei vähätellä islamin vaarallisuutta, vaan todetaan heti esipuheen alussa näin: ”In 2018, terrorism continued to constitute a major threat to security in EU Member States. Horrific attacks perpetrated by jihadists like those in Trèbes, Paris, Liège and Strasbourg killed a total of thirteen people and injured many more.” Islam tai islamilainen terrorismi siis muodostaa pääuhan EU:n jäsenvaltioiden turvallisuudelle, vaikka muutkin terrorismin lajit mainitaan. Jos tätä vertaa EU:n johtavien poliitikkojen uhkakuvien maalailuun, niin ehkä eroakin on löydettävissä?

Europolin lehdistötiedotteen päivämäärä näyttää olevan 27.6.2019. Tähän mennessä en ole löytänyt netistä suomenkielisiä uutisia aiheesta.

Linkkejä aiheeseen

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2 (Linkki) Sivusto, josta pääsee lataamaan eri vuosien TE-SAT -raportteja.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/threat-terrorism-in-eu-became-more-complex-in-2018 (Linkki) Europolin lehdistötiedote raportista.

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Norway (Linkki) Terrorismi Norjassa

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2017

Kuva 1. Lähdeviite.

Europol julkaisi vuoden 2017 terrorismia Euroopan unionissa koskevan raporttinsa (TE-SAT 2018) tänä vuonna pahimmoilleen juhannuksen alle, niin ettei siitä löydy yhtään suomenkielistä uutista(ks. kommentti), vaikka Suomi onkin raportissa enemmän esillä kuin aiemmin.

Alussa olevissa saatesanoissa kiinnitti huomiotani mm. maininta oikeistolaisen terrorismin vähäisyydestä ja vasemmistoterrorismin yleisyydestä. Havaitsin myös allekirjoittajan vaihtuneen. Nyt Europolin johtajana on belgialainen Catherine de Bolle (Linkki).

Trends-otsakkeen alla jihadismi mainitaan toistuvasti. Tässä osiossa vasemmisto ei saa huomiota ollenkaan, mutta oikeisto mainitaan kertaalleen.

Kuva 2. Terroristi-iskujen ja pidätettyjen lukumäärät kartalla.

Suomikin on päässyt EU-terrorismikartalle, kuten kuva 2 kertoo. On myös huomattava, että Europol oli ilmeisestikin luokitellut Turun terrori-iskun terrori-iskuksi jo ennen tänä vuonna saatua oikeuden tuomiota, vaikka Suomen media väisteli puhumasta epäillystä terrori-iskusta, käyttäen mm. puukotusta tapahtuman nimityksenä. TE-SAT-raportissa mainitaan Islamilaisen valtion tunnustaneen nyttemmin tuomitun terroristin omaksi sotilaakseen jo helmikuussa 2018.

Kuva 3.

Kuvassa 3 on perinteiseksi jo muodostunut kaavioni TE-SAT-raportin antamasta tiedosta. Sininen pylväs esittää kunkin terrorismilajin yleisyyttä terrorismioikeudenkäyntien osalta. Pylvään tekstissä on myös näkyvissä oikeudessa syytettyinä olleiden lukumäärä. Koska vapauttavista tuomioista ei ole käytettävissäni terrorismilajikohtaista tietoa, oranssit pylväät antavat vapauttavien tuomioiden mahdollisen enimmäismäärän kunkin tapauslajin osalta. Tämä tarkastelutapa ei antane isoa virhettä suosituimman terrorilajin kohdalla, mutta todennäköisesti separatisteista vähemmät kuin puolet on saanut vapauttavan tuomion, vaikka graafi antaa enimmäisarvoksi enemmän.

Ison-Britannian outo kirjaamiskäytäntö voi tuottaa myös pienen virheen siltä osin, että heillä pidätetyissä on runsaasti Pohjois-Irlannin separatisteja, mutta tuomittuja ei lajitella ollenkaan, vaan he näkyvät Luokittelematon-kohdassa. Mahdollisesti myös vapauttavat tuomiot on jätetty Ison-Britannian tilastoista pois.

Kuva 4. Hyökkäysten osuudet 2017 terrorismilajittain.

Kuva 4, jossa on hyökkäysten osuudet eri terrorismityyppien osalta, antaa mielikuvan, ettei jihadismi nyt niin paha uhka olekaan, vasemmiston kanssa samaa luokkaa. Tämä mielikuva on ristiriidassa oikeisusalimittarini kanssa ja myös ristiriidassa raportin tekstin kanssa, kun siinä sanotaan:  ”62 people died and 819 were injured in jihadist
attacks in 2017.” Suomeksi: ”62 ihmistä kuoli ja 819 loukkaantui jihadistisissa hyökkäyksissä vuonna 2017”. Kokonaiskuolleisuus terrorismiin vuonna 2017 oli EU-alueella 68 ja loukkaantuneita oli 844. Tuossa kuvassa on siis hyviä mahdollisuuksia myös valkopestä uhkatekijää, mikäli medialla on siihen haluja.

Kokonaisuudessaan terrorismi ei kuitenkään näyttäisi olevan menossa pahasta vielä pahempaan, vaan merkkejä paremmastakin on nähtävissä EU-alueella. Osaksi niitä näkyy tässä viimeisimmässä Europol-raportissa, mutta vielä enemmän toivoa herättää tämän vuoden uhrimäärät Wikipediasta haettuina. Kuvassa 5 näkyy terrorismista epäiltyjen jihadistien pidätysmäärät. Ne ovat lakanneet kasvamasta, eikä syynä voi olla ainakaan se, että Europol olisi luovuttanut jihadistien jahtaamista.

Kuva 5. Jihadistien pidätykset viime vuosina.

Varsin toivoa herättävä on sitten viimeinen kuvaajani, nro 7. Siinä näkyy, että kuolonuhrien määrä puolittui vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja että Wikipedian tietojen perusteella tämä vuosi voi jäädä uhrimäärältään vielä vähäisemmäksi alkuvuodesta arvioiden.

Kuva 7. Terroismiin kuolleet EU-aluella ja Norjassa.

Jos terrorismi vaimenee EU-alueella lähivuosina, siihen voi etsiä syitä vaikkapa Islamilaisen valtion tuhosta. Siinä jihadistit menettivät ”rauhallisen” koulutusalueen. Useita eurooppalaislähtöisiä jihadisteja myös kuoli ja muutamia on sittemmin teloitettu oikeudenkäyntien jälkeen. Tarkempia arvioida saataneen aikanaan Europolilta, jos myönteinen kehitys pääsee jatkumaan.

Linkkejä aiheeseen

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2 (Linkki) Nettisivu, jolta voi ladata PDF-muotoisia TE-SAT-raportteja eri vuosilta.

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180618IPR06027/terrorism-in-the-eu-2018-europol-report-to-be-presented-on-wednesday (Linkki) Lehdistötiedote englanniksi.

https://yle.fi/uutiset/3-10256328 (Linkki) Terroristin kutsuminen terroristiksi on joskus ylivoimaista, vaikka tuomiokin olisi jo annettu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_terrorist_incidents_by_country (Linkki) Vuodet 2014-15 näyttäisivät olleen toistaiseksi terrorismin huippuvuosia kansainvälisesti. Tapausten rekisteröinti ei kuitenkaan perustune viranomaistietoihin, koska Suomessakin on kouluammuskelu laskettu terrorismiksi.

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2016

Kuva 1. Aineistolähteen käyttöoikeustietoja yms.

Pahoitteluni tämän artikkelini viivästymisestä melko tasan vuodella. Tässä siis on esille Europolin TESAT 2017 -raportin mukaisesti vuoden 2016 terrorismi EU-alueella.

TESAT 2017 -raportin alussa olevassa tiivistelmänomaisessa Trends-osiossa mainitaan useaan kertaan jihadismi ja Islamilainen valtio (lyhenteenä), joskin myös muut terrorismiluokat saavat kertaluontoisen maininnan. Tämä antanee kuvan tämänhetkisestä terrorismin päälinjasta EU-alueella.

Kuva 2.

Vuoden 2016 terrorismiin kuolleiden lukumäärä (142) on muuten tasan sama kuin Europolin ilmoittama terrorismihyökkäysten laskennallinen kokonaislukumäärä. Tähän lukuun sisältyy sekä torjutut että epäonnistuneetkin terrori-iskut. Kuvaan 2 olen ehtinyt saada myös jo vuoden 2017 Europolin ilmoittaman uhrimääränkin (68), joka on selkeästi vähäisempi kuin kahtena aiempana vuotena, ollen myös vähän pienempi luku kuin Norjan vuoden 2011 terrori-iskun uhrimäärä.

Vuoden 2016 aikana Suomi ei päässyt Europolin rekisteröimään terrorismiin mukaan. Edellä mainitulla Eurpolin terrorismi-iskujen laskentatavalla Iso-Britannia oli eniten iskujen kohteena, 76 kertaa. Nämä kaikki oli luokiteltu separatistisiksi iskuiksi. Separatismi saikin 99 iskua nimiinsä kaikkiaan 142 iskusta, kun jihadismi sai vain 13 iskua aikaiseiseksi tai tekeille. Vasemmistoterroristien tekemiksi laskettiin 27 iskua pääosin Italiassa, mutta myös Kreikassa ja Espanjassa. Oikeistoterroristien syyksi luettiin yksi isku Alankomaissa. Mitä olen ollut havaitsevinani mediasta, tätä iskulaskuria luetaan niin, ettei noin vähäinen jihadismi ole iso vaara, vaan oikeistoterrorismi on.

Mitä sitten pidätyksiin tulee, niin 1002 terrorimismiepäillyn pidätyksestä vuonna 2016 oli jihadisteja 718, vasemmistolaisia 31, oikeistolaisia 12, separatisteja 84 ja luokittelemattomia 157. Erityisesti huomiota kiinnittää se, ettei Isossa-Britanniassa pidätetty yhtään separatistia, vaan kaikki 149 siellä pidätetty terrorismiepäiltyä olivat luokittelemattomia. Ristiriitaa on siis tilastossa näkyvien 76 separatistisen iskun osalta. Olisiko tämä luku pitänytkin kirjata luokittelemattomiin?

Kuva 3.

Kuvassa 3 näkyy sitten oikeuden antamat terrorismituomiot vuonna 2016 mahdollisesti jo aiempinakin vuosina tehdyistä epäillyistä rikoksista. Luokittelemattomassa osassa on Ison-Britannian 89 terrorismituomiota. Oranssinen vapautuspylväs pitää vähentää sininisestä tuomiopylväästä, jos haluaa hahmottaa tuomittujen määrää. Esimerkiksi jihadisteista n. 300 sai lopulta tuomioin. Vapautettujen tilastointi ei ole Europolilla terrorismilajikohtaista, joten kyse on vapautettujen mahdollisesta enimmäismäärästä tuossa kuvaajassani. Suomessa oli muuten neljä terrorismisyytettä, jotka kaikki päätyivät vapauttavaan tuomioon vuonna 2016.

Ehkä tässäkin voi mainita, että terrorismin mittaaminen on haastava tehtävä. Esimerkiksi pelkkä iskujen lukumäärä ei kerro mitään kuolleiden lukumäärästä eri iskuissa. Käyttämäni ”oikeussalimittari” ei sekään ole täydellinen, mutta mielestäni antaa jo yksin melko oikeansuuntaisen kuvan tilanteesta ollen myös täydentämässä muita mittareita, joita julkisuudessa enemmän käytetään.

Uutisointi Suomessa tästä Europol-raportista vaikuttaa nettihaun perusteella varsin niukalta. Löysin aiheesta vain Iltalehden uutisen varsinaisesta blogien ulkopuolisesta mediasta (Linkki).

Toivon saavani vuotta 2017 käsittelevän blogiartikkelin nopeammin julkaistuksi kuin tämän vuoden 2016 tapahtumia koskeneen jutun.

Lähdesivulinkki: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2 (Linkki)

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2015

Kuva 1. Kuvankaappauskooste TE-SAT 2016 -raportista.
Kuva 1. Kuvankaappauskooste TE-SAT 2016 -raportista.

Tänä vuonna en sitten pyytänytkään lupaa käyttää Europolin TE-SAT-materiaalia, kun olivat muuttaneet käyttöoikeuskäytäntöään, kuten kuvasta 1 näkyy. Europol on siis julkaissut perinteisen vuosittaisen terrorismiraporttinsa 20. päivänä kuluvaa heinäkuuta (LinkkiPDF). Nyt kyse on vuoden 2015 tapahtumista, mutta raportin nimikkeessä esiintyy laadintavuosi 2016.

Jos ensimmäinen TE-SAT-raportti vuodelta 2007 jätetään huomioimatta, muodostuu julkaisuajankohdista mielenkiintoinen sarja, joka saattaa kuvata Europolin kokemaa työpainetta. Tämä raportointiviive on esitetty kuvassa 2. Kolme sarjan ensimmäistä vuotta julkaisu on tapahtunut 1.4. Sitä seuraavat kolme ovat vielä julkaistu huhtikuussa, mutta vuodesta 2014 alkaen raportointiviive onkin kasvanut kuukauden vuodessa.

Kuva 2. Aineistolähde: https://www.europol.europa.eu/latest_publications/37
Kuva 2. Aineistolähde: https://www.europol.europa.eu/latest_publications/37

Minuahan ei juuri haittaa, että raportti ilmestyy vuosittain aina myöhemmin ja myöhemmin, kunhan faktat pitävät kutinsa, mutta uskon viiveen kasvun kuvastavan sitä, että vähemmän kiireelliset asiat joudutaan Europolissa lykkäämään tärkeämpien tieltä. Muutoinhan raportin voisi ajatella ilmestyvän aina edellistä vuotta aiemmin, koska rutiini kehittyy.

Mitä sitten itse raporttiin tulee, niin Eurpolin johtajan Rob Wainwrightin esipuheessa tunnustetaan EU:n kärsineen massiivisesti terroristien iskuista vuonna 2015. Syylliseksi leimataan aloituskappaleessa fanaattinen vähemmistö. Näiden saatesanojen keskivaiheilla paljastuu, että kyse onkin globaalista jihadistisesta liikkeestä. Huolta Wainwright kantaa myös äärioikeistosta, joka aiheuttaa mm. antisemitistisiä tuntemuksia. Esipuheen lause on siten rakennettu, ettei lukija voi mitenkään siitä päätellä, että myös jihadismi on juutalaisvastaista. Täytynee olettaa, ettei johtaja Wainwright halua leimautua islamofobiksi. On myös mahdollista, että antisemitismi on Europolissa laajentunut tarkoittamaan muutakin kuin juutalaisvastaisuutta, mitä se perinteisesti on yksinomaan tarkoittanut.

Kuva 3.
Kuva 3.

Kuva 3 kertonee, että massiiviset uhrimäärät pitävät vuodelle 2015 paikkansa, mutta tästä vuodesta ei enää voi tulla olennaisesti vähemmän massiivista. Mukaan olen ottanut myös Norjan. Siksikin, koska maa on mainittu vuoden 2012 TE-SAT-raportissa. Norjahan ei ole EU-maa eikä ole mukana Europolissa. EU:n osalta tämän vuosikymmenen alkupuolisko onkin ollut uhrimäärältään niukahkoa. Vanhemmissa TE-SAT-raporteissa ei ollut koostettuja uhrilukuja, joten kuvaajan alkuvuodeksi tuli 2011. Isompia uhrimääriä vaatineita iskuja EU-alueella tapahtui aiemmin vuosina 2004 ja 2005, mutta ne eivät sisälly nyt käytettävissä oleviin raportteihin.

Eräs ero toisaalta vuosien 2004 ja 2005 ja toisaalta vuosien 2015 ja 2016 välillä on se, että nuo aiemmat terrori-iskut voisi tulkita yllätyksiksi, mutta nyt yllätyksistä puhuminen ei enää ole kovinkaan uskottavaa. Sadat, ellei tuhannet islamofobeiksi leimatut ihmiset ovat tässä välissä olleina kymmenenä vuotena varoittaneet tästä. Siksi näitä jälkimmäisiä tapauksia voi pitää EU:n ja Europolin suurempina epäonnistumisina. Varoituksia ei ole ilmeisestikään otettu vakavasti, vaan varoittajia ja uhan torjujia on syyllistetty ja Europolkin näyttäisi nyt olevan tällä syyllistämislinjalla. Nimittäin täysin rauhanomainen islamin vastainen Pegida-liikekin on mainittu tässä raportissa epäilyttävässä valossa. Teemana on ” Nationalist groups in some EU Member States continued to negatively impact community cohesion and to generate disorder during demonstrations and protests.” Suomeksi: ”Joidenkin EU-jäsenmaiden kansallismieliset ryhmät ovat jatkaneen kielteistä vaikuttamista yhteisön yhteenkuuluvuuteen ja tuottaneet  epäjärjestystä mielenosoitusten ja protestien aikana.” Tämä on mielestäni jo poliittista propagandaa, kun se epäjärjestyskin on usein ollut vastamielenosoittajien aiheuttamaa. Yhtä hyvin olisi Europol voinut syyttää joidenkin EU-jäsenmaiden hallituksia kielteisistä vaikutuksista kansalliseen yhteenkuuluvuuteen ja epäjärjestyksen tuomisesta.

TE-SAT-2016 raportti on kuitenkin joutunut palaamaan lähemmäksi vanhaa käytäntöään ja nimeämään alkujaan islamistiseksi nimittämänsä terroriluokan jihadistiseksi. Muutamana edellisenä vuotena se ehti kulkea nimellä uskontoperusteinen terrorismi, jolloin islamin osuus oli piilotettu.

Kuva 4.

Kuvassa 4 on perinteinen tuomioistuimien päätöksiin perustuva tilastokaavioni hieman edellistä vuotta kehittyneemmässä muodossaan. Uutta on lukumäärätiedon lisäys ja punertavat pylväät, jotka kuvaavat samassa skaalassa vapauttavia tuomioita.  Esimerkiksi Etnis-separatistisen terrorismin syytetyistä puolet on vapautettu, kun jihadistien osalta osuus on ollut n. 5%. Tätä lukua vasemman reunan prosenttiasteikko ei kerro, koska se kuvaa osuutta koko 531:n oikeustapauksesta.

Jihadismi on nyt ottanut ykköspaikan käyttämässäni mittarissa. Tämä vastannee kohtuullisesti todellista uhkakuvaakin, vaikkei kaikki terroristit olekaan muslimeja. Jihadisti-pylväästähän vielä puuttuvat Britannian jihadistit, koska Britannia ei motiiviluokittele terroristejaan.  Niinpä brittijihadistit ovat Luokittelematon-pylväässä.

Tarkempia tietoja haluavan kannattaa lukea TE-SAT-raportti, koska kuvaajani ei kerro yksityiskohtia. Esimerkiksi separatistit ovat pääosin Espanjan baskeja ja vasemmistoterroristit yksinomaan kreikkalaisia kuvassa 4. Itse raportissa mainituissa vuoden 2015 iskuissa vasemmistolaisia terroristeja on esiintynyt laajemmalti, Espanja ykkösenä. Tämä ero johtuu siitä, että käyttämäni ”oikeussalimittari” on aina hitaampi kuin pidätystilasto. Selkeä puute tässä mittarissa on myös se, ettei itsemurhapommitajaa näy, mutta eipä häntä näkyisi pidätystilastoissakaan.

Vaikkei vasemmisto- tai oikeistoterrorismi olekaan lähellä ykköspaikkaa, vasemmisto päihittää tällä mittarilla oikeiston 47:3, siis yli 15-kertaisesti vuoden 2015 osalta. Britannian osalta pitäisi ehkä joku islamofobinen pekonin levittäjä tms. laskea oikeistoterroristiksi, mutta koska Britannia ei motiiviluokittele, kuten yllä jo kerroinkin, niin se ei näy kuvaajassa.

Uutisointia TE-SAT 2016 -raportista

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/eu-maissa-viime-vuonna-yli-200-terrori-iskua/5997278 (Linkki)

http://yle.fi/uutiset/europol_varoittaa_yksinaisten_susien_terrori-iskuista/9038971 (Linkki)

https://www.europol.europa.eu/content/211-terrorist-attacks-carried-out-eu-member-states-2015-new-europol-report-reveals (Linkki) Europolin oma lehdistötiedote raportista.

Toisin kuin viime vuonna, löysin nyt TE-SAT -raportista runsaasti uutisointia suomeksi, joista yllä pari esimerkkiä. Sitä tosin en huomannut mainituksi, että Suomi oli taas päässyt tilastoihin muutamien jihadistien pidätyksien ansiosta. Osassa uutisia painopiste oli siirretty yksinäisiin susiin, joista ei vielä TE-SAT 2016 -raportissa tai sen lehdistötiedotteessa puhuttu juurikaan. Peruste tälle painopisteen siirrolle löytyy tämän vuoden tapahtumista.

Lopuksi

Kuva 5. Lähde: Eurpol, TE-SAT 2016 -raportti.
Kuva 5. Lähde: Eurpol, TE-SAT 2016 -raportti.

Kuva 5 kertoneen EU-alueen suosikkitrendin terrorismissa. Jihadismi on yli viisinkertaistunut neljässä vuodessa, kun sitä mitataan pidätysten lukumäärällä.

Linkkejä

https://www.europol.europa.eu/latest_publications/37 (Linkki) Europolin sivu, jolta raportteja voi ladata. (Sulkeissa olevasta Linkki-tekstistä avautuu uuteen ikkunaan).

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_tesat_2016.pdf (LinkkiPDF) Suora linkki PDF-muotoiseen TE-SAT 2016 -raporttiin (englanniksi).

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2014

Kuva 1. Kuvankaappaus TE-SAT 2014 -raportista.
Kuva 1. Kuvankaappaus TE-SAT 2015 -raportista.

Europol on tänä vuonna julkaissut vuotta 2014 koskevan terrorismiraporttinsa vasta heinäkuun 6. päivänä (Linkki). Kuten kuvasta 1 näkyy, raportin tiedot ovat tekijänoikeuksilla suojattuja. Sitä tuskin voinee kuitenkaan pitää syynä siihen, ettei raportin osalta näy nettihaulla yhtään osumaa suomenkielisiltä sivuilta, ei varsinkaan median nettisivuilta.Tämä on sitäkin ihmeellisempää, kun Suomi oli nyt päässyt maana mukaan monikulttuuriseen terrorismiin neljän tapauksen voimin.

Itse menin pyytämään lupaa käyttää Europolin aineistoa ja sain vastauksen heti seuraavana päivänä, vaikka yhteyslomakkeelle merkitsin kiirrellisyystasoksi 10 vuorokautta.

-------------------------------------------
Sent: 23 July 2015 20:33
To: G14 Public Relations & Events
Subject: Form submission from: Media Request
 
Submitted on Thursday, 23 July, 2015 - 20:33 Submitted values are:
 
Urgency: Response by 10 working days
Nature of the request: Quotation Approval
Subject: Blogin julkaisu TE-SAT tiedoista First Name: Risto
Surname: Jääskeläinen
Type Of Media: E-media
Company Name: yksityinen kansalainen
Address: Hiekkakatu XXXXX
City: Järvenpää
Postal Code: 04460
Country: Finland
Phone: XXXXXXX
Fax:
E-mail: risto_jaaXhotmail.com
Message:
Pyydän lupaa käyttää TE-SAT 2015 -raportin aineistoa blogissani, tarkemmin 
sanottuna tietoja ANNEX 3 -osion taulukoista ja kuvankaappausta 
tekijänoikeustiedoistanne sivulta nro 2.
 
Blogin osoite:
https://europolterrorism.wordpress.com/
 
Vastaan tarvittaessa lisäkysymyksiin.
 
Ystävällisesti
Risto Jääskeläinen
blogisti
-------------------------------------------

Yllä poiminta saamastani vastaussähköpostista, jossa näkyy yhteyslomakkeella lähettämäni tiedot (muutama X lisätty peitoksi). Suomi on EU:n virallinen kieli!

Ja sitten itse asiaan. Rajoitunkin pääosin kuvan 2 tulkintaan, sillä onhan useille tuttu hokema ”vale, emävale, tilasto” tässä todellakin kohdillaan.

Kuva 2. Aineistolähteenä TE-SAT 2015 Annex 3. Britannian luokittelemattomat tapaukset huomioitu taulukkotietojen yhdistelyllä.
Kuva 2. Aineistolähteenä TE-SAT 2015 Annex 3. Britannian luokittelemattomat tapaukset huomioitu taulukkotietojen yhdistelyllä.

Jos vertaa kuvaa 2 viime vuotiseen vastaavaan kuvaajaan, saa sen käsityksen, että luokittelemattoman terrorismin nousu on olennaisin trendi. Huomioiden vielä vuosikasvun oikeustapausmäärissä käyttämälläni laskentatavalla 334:stä 452:een voisi uskontoperustaisessakin terrorismissa havaita kasvua. Suhteellinen kasvu on tapahtunut separatismin kustannuksella.

Mutta kun katsoo yksityiskohtaisemmin maakohtaisia tietoja, niin sieltä näkyy, että kaikki 115 tapausta Britanniassa on merkitty luokittelemattomiksi tuomioidenkin osalta. Tämä ”vika” oli jo viime vuonna, mutta silloin Britanniassa ei ollut niin paljon oikeustapauksia. Kaikkiaan luokittelmattomia tapauksia oli Europolin alueella 121, joten Britannia yksin vääristää koko tilaston. Tätä kirjoittaessani minulla ei ole tiedossani Britanniasta muita kuin islamilaisia terroristeja, joten uskontoperustainen, siis islamilainen, terrorismi kohoaisi toisenlaisella tilastoinnilla helposti separatismin rinnalle oikeustapauksia verrattaessa. Kaiken lisäksi separatistinen terrorismi on 191 tapauksen voimin Espanjan heiniä, joista tapauksista vapauttava tuomio tuli yli 40% vastaajista. Uskontoperustaisten tapausten osalta en löytä vapauttavien tuomioiden osuutta, mutta koska separatistien osuus ja lukumäärä ovat korkeita, islamilaisten terroristien syytteet ovat n. 90% johtaneet tuomioon. Näin olleen ei olisi väärin sanoa islamistien siirtyneen EU:n terrorismitilaston kärkipaikalle myös lukumääräisesti.  Poliittinen korrektius, tilastokohteiden uudelleennimeäminen ja luokittelusta luopuminen vain peitävät tätä kansalaisten silmiltä.

Vasemmistolaiseksi tai oikeistolaiseksi luokiteltu terrorismi on matalalla tasolla, mutta ehkä on mainitsemisen arvoista, että viime tilastossa lähes olematon oikeistoterrorismi on päässyt vasemmiston tasolle. Tämä maininta saa syynsä siitä, että julkisuudessa olen nähnyt paljon enemmän huolestuneisuutta oikeistoterrorismista kuin vasemmistoterrorismista. Usein tuntuu juttuja lukiessa, ettei edes islamin innoittama terroriuhka ole yhtä suuri kuin oikeistolaisuuden uhka. Osasyynä voi olla sekin, ettei maltillinen oikeisto elämöi samassa määrin kuin maltiton vasemmisto.

Kun aloin tilastoimaan oikeustapauksia, tilastoja vapauttavista tuomioista ei ollut muistaakseni saatavilla. Jos Europol jatkaa nyt nähtyä tilastointitapaa, jossa vapauttavat tuomiot julkaistaan, huomioin ne tulevaisuudessa kaaviossakin. Tarkoitus tietenkin olisi, että kaavio puhuisi puolestaan, eikä tarvitsisi selitellä sitä sen pitempään.

Lähde:
EUROPEAN UNION TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT 2015
QL-AJ-15-001-EN-N
ISBN 978-92-95200-56-2
ISSN 2363-0876
DOI 10.2813/648066
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/p_europol_tsat15_09jun15.pdf (LinkkiPDF)

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2013

1. Terrorismiyritykset lähivuosina EU-alueella.
1. Terrorismiyritykset viime vuosina EU-alueella.

Interpol Eurol julkaisi jälleen uuden EU-alueen terrorismiraportin toukokuun lopulla(Linkki). Tällä erää en löydä noin kuukausi myöhemmin netistä yhtään mainintaa, joka viittaisi suomalaisten tiedostusvälineiden huomioineen tätä julkaisua. Itse tutustuin PDF-muotoiseen esitykseen europol_tsat14_web.pdf-tiedostona, josta myös kuvamateriaalini on pääosin peräisin.

Europolin johtaja Rob Wainwright toteaa julkaisun alkusanoissaan:

  • Acts of terrorism in 2013 caused the death of seven people in the European Union (EU). This, along with the sustained number of Europeans taken hostage by groups or individuals linked to religiously inspired terrorism, demonstrates the continuing terrorist threat posed to the security of citizens and interests of the European Union. The presence of potential or experienced terrorists in the EU, as evidenced by the number of arrests in 2013 for offences related to terrorism, is also a serious cause for concern.
  • Suomeksi: Euroopan Unionissa terroritekoihin kuoli vuonna 2013 seitsemän ihmistä. Tämä, samoin kuin edelleen jatkuva eurooppalaisten ottaminen panttivangeiksi uskonnollisesti innoittuneeseen terrorismiin liittyvien ryhmien tai yksilöiden (=islamistien, suom. huom.)  toimesta, osoittaa Euroopan Unionin kansalaisten turvallisuuteen ja etuihin kohdistuvan jatkuvan terrorismin uhan. Mahdollisten tai kokeneiden terroristien läsnäolo EU:ssa, josta todistaa terrorismiin liittyvien rikospidätyksien määrä vuonna 2013, on myös vakava huolenaihe.
1. Etnis-kansalliset terrorismiyritykset lähivuosina EU-alueella. Lähde: Europol
2. Etnis-kansalliset terrorismiyritykset lähivuosina EU-alueella. Lähde: Europol

Terrorismin mittaaminen on haastava tehtävä, jossa mieleen tulee myös se vanha hokema: valhe, emävalhe ja tilasto. Kuten kuvasta 1 näkee, on varsinaiset terrori-iskut hieman laskeneet vuoteen 2013. Tämä ei suinkaan ole koko kuva asiasta. Itsekin olen aiempina vuosina luokitellut ääripoliittiset ja kansallis-separatistiset terroristit b-luokkaan, koska näiden toiminta ei ole tuottanut juurikaan kuolonuhreja. Tätäkin käsitystä joutuu nyt korjaamaan, kun kaikki kolme ”b-luokan” terrorismimuotoa tuottivat kuolonuhreja EU-alueella. Silti kuvaaja 2 näyttää laskusuuntaa separatistiterrorismille, vaikka nyt tähän luokkaan on lisätty etnisyyttäkin. Etnis-kansallisen ja separatistisen terrorismin luokassa kuolleita kertyi vuonna 2013 kolme, jotka kaikki olivat kurdien PKK-liikkeen naisia. Epäiltynä pidätetty mieskin oli kurdi. Tätä tapausta on vaikea pitää EU:n tai sen kansalaisten vastaisena iskuna, vaikka se EU:n alueella tapahtuikin. Ennemminkin kyse saattoi olla terroristijärjestön sisäisestä taistelusta piilopaikka-alueellaan.

3. Uskonnon innoittamien terrorismiepäiltyjen pidätykset EU-alueella viime vuosilta.
3. Uskonnon innoittamien terrorismiepäiltyjen pidätykset EU-alueella viime vuosilta.

Europolilla oli aiemmin islamistisen terrorismin luokka, mutta se nimettiin parisen vuotta sitten uskonnollisesti innoittuneeksi terrorismiksi, vaikka tiettävästi yhtään tapausta ei olekaan esiintynyt EU-alueella, jossa tähän luokkaan olisi päässeet muut kuin islamin innoittamat terroristit. Vuodelle 2013 ei tapahtunut  raportoitu yhtään iskua tässä luokassa. Syy tähän lienee se, ettei Britannia enää luokittele terroristeja Europolin luokkiin. Britanniassahan tapahtui ainakin yksi kuolemaan johtanut jihadisti-hyökkäys, johon Europolin raportissakin viitataan. Kuva 3 kertonee siitä, ettei islamin innoittama yritteliäisyys ole manner-Euroopastakaan mihinkään hävinnyt, vaan kansalliset tiedustelupalvelut ovat onnistuneet soluttautumaan moskeijoihin riittävän tehokkaasti. Näin iskuista isoin osa saadaan torjuttua jo ennakolta.

4. Tuomiot eri terrorismiluokittain. Britannian kaikki tuomiot ovat luokittelemattomia. Aineistolähde: Europol
4. Terroristioikeudenkäyntien päätökset. Britannian kaikki tuomiot ovat luokittelemattomia. Aineistolähde: Europol

Olin jo edellisinä vuosina tuudittautunut tyytyväisyyteen, että pystyn esittämään yhdellä kuvalla EU:n terrorismin kokonaisuuden, nimittäin terrorismiluokiteltujen oikeuden tuomioiden kuvaajalla. Britannian poliittinen korrektius kuitenkin pilaisi osan tästä ilosta, koska he eivät enää luokittele edes tuomiopäätöksiä motiiviluokkiin. Niinpä kuvassa 4 luokittelemattomien tapausten suuri määrä on pääosin Britannian ansiota ja kuvaaja on jouduttu koostamaan kahdesta Europol-raportin liitetaulukosta. Tapausten kokonaislukumäärä on 336, joista Espanjan separatistit aiheuttavat karkeasti puolet.

 

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2012

1. Terroristioikeudenkäyntien päätökset vuonna 2012 lajeittain EU-alueella
1. Terroristioikeudenkäyntien päätökset vuonna 2012 lajeittain EU-alueella

Europol on jälleen julkaisemassa vuosittaista terrorismi-raporttiaan, joka on jo verkosta englanniksi saatavilla TE-SAT 2013 -nimisenä PDF-asiakirjana.

Islamiin nojaava terrorismi on Europolissa osittain häivytetty luokittelemalla se uskonnollisesti motivoiduksi terrorismiksi.  Se kuitenkin aiheutti tilastoon kahdeksan ihmisen kuoleman kuudessa suoritetussa iskussa. Burgasin iskun 7 kuollutta ei ole mukana, koska näyttö islamin osallisuudesta oli tilaston tekoaikaan riittämätön.  Pidätettyjä islamin innoittamia terroristeja oli 159, jossa oli nousua edelliseen vuoteen. Suomikin on päässyt EU:n terrorrismikartalle kahdella pidätyksellä.

Separatistisia terrori-iskuja tehtiin tilastoalueella 157, joissa kuoli kaksi ihmistä. Pidätettyjä etno- ja separatistiterroristeja oli 257. Vasemmistoterroristien 18 iskussa ei kuollut ketään. Pidätettyjä oli 24. Oikeistoterrori-iskuja oli 2 ja pidätettyjä oikeistoterroristeja oli 10, eikä kuolonuhreja tullut.

Kuvassa 1 näkyy hyväksi havaitsemani kuvaaja terroristioikeudenkäynneistä. Päätökset sisältävät tässä myös vapauttavat tuomiot, joita on ollut 30% tapauksista. Tämä mittari kuvaa lähinnä osallistujamääriä viime vuosilta satunnaisvaihteluja ja tilastointikäytänteiden eroja tasaten. Erityisesti Britannian käytäntö, jossa luokittelu suoritetaan vasta tuomion antamisen jälkeen, näkyy paremmin tässä.  Pidätetyistä islamisteista puuttuu tänäkin vuonna Britannian lukema. Valitettavasti rangaistuksia ei ole tilastoitu motiiviluokittain, joten tätä tietoa en voi tarjota.

Europol oli muuten jättänyt oikeistoterrorismi-sarakkeen kokonaan pois tämänvuotisesta raportista tuomioistuinpäätösten osalta. Tätä ei raportissa kovasti juhlita, mutta se tarkoittaa, että oikeistoterrorismi on EU-alueella harvinaistunut. Siihenhän viittaavat useat muutkin tilastoidut tiedot. Norjan terrorismitapaukset eivät näy tässä tilastossa.

 

Lähde:

TE-SAT 2013© European Police Office, 2013

Edellinen Europol-lastuni löytyy allaolevasta linkistä, jos se ei näy alempana.

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2011

Yrityksetv11
1. Terrorismiyritykset EU:ssa vuonna 2011

EU:n poliisivirasto Europol on julkaissut vuosittaisen terrorismiraporttinsa. Vuoden 2012 raportti käsittelee edellisen vuoden tapahtumia.

Myös YLE uutisoi asiasta pistäen suuren painon sille, mitä ei ole tapahtunut: ”Euroopassa ei tehty viime vuonna yhtään al-Qaida-sidoksista, jihadistista tai uskonnollisesti värittynyttä terroritekoa.”

Uskontopteksti
2. Yleiskuvaus islamilaisesta terrorismista EU:ssa vuonna 2011

Kuten useimmat tietävät, se mitä ei ole tapahtunut, ei yleensä ole uutinen. Se voi olla propagandaa. Aika moni huokaissee helpotuksesta: ei yhtään islamin innoittamaa terroritekoa. Miten sitten tosiasiallinen tilanne on?

YLEn suomentamana kuvan 1 taulukko sisältää jo yhden pienen virheen: Britannian kohdalla taulukon puuttuva tieto on korvattu nollilla. Kyse on kuitenkin Britannian kansallisesta käytännöstä, jossa vielä tuomitsemattomia tekoja ei luokitella motiiviperusteisesti, mutta tuomiot luokitellaan. Asiaan perehtyneen toimittajan voisimme olettaa tietävän tämän, ellei …

Katsotaanpas, mitä Europol kertoo tarkemmin asiasta, kuva 2.

Ensiksikin pitää huomioida, että Europol on vaihtanut vielä viime vuonna käyttämänsä luokittelutermin islamistisesta terrorismista uskonnollisesti inspiroituun terrorismiin, häivyttäen näin luokittelusta islamin merkityksen. Se toki näkyy vielä tekstissä, kun puhutaan että pidätettyjen jihadistien määrä on laskenut vuoden 2010 lukemasta 178 lukemaan 122. YLE käyttää termiä ”Uskonnolliset”, hyvä ettei vielä ”Uskovaiset”. Itse laitoin (alkuperäiseen US Puheenvuoro-blogin) otsikkoon uudissanan vihadismi, joka mielestäni kuvaa kohtalaisesti, millaisesta vihasta tässä islamilaisessa terrorismissa on kyse. Mm. buddhalaiset ja kristityt ovat tässä aivan ansiotta pääsemässä terroristeiksi.

3. Oikeuden päätökset vuonna 2011 terrorismista maittain ja lajeittain.
3. Oikeuden päätökset vuonna 2011 terrorismista maittain ja lajeittain.

Oikeuden päätökset vuonna 2011 EU:n alueella (aiemmin) tapahtuneista terroriteoista näkyvät kuvissa 3 ja 4. Kuten YLEkin uutisoi, separatistinen terrorismi on lukumääräisesti pääosassa, mutta islamin innoittama terrorismi ei ole loppunut, vaikka nimeä onkin luokittelussa vaihdettu. Britanniassa kaikki oikeuden päätökset ovat koskeneet islamin innoittamaa terrorismia. Tarkkaan ottaen Britannian tuomioista 4 oli vapauttavaa ja 8 langettavaa tuomiota.

4. Terroristioikeudenkäyntien päätökset vuonna 2011 lajeittain
4. Terroristioikeudenkäyntien päätökset vuonna 2011 lajeittain

On totta, että kokonaisuutenaan terrorismi on vähentynyt EU:n alueella ja tapahtumien lukumäärästä suurin osa on separatistista terrorismia, joka usein on ilkivaltaa lähentelevää, ilman pyrkimystä maksimaaliseen ihmishenkien hävittämiseen.  Jälkimmäinen taas on aina tavoitteena islamin innoittamassa terrorismissa. Näin oli myös Europolin tilastojen ulkopuolella toimineella norjalaisella joukkosurmaajalla. Hänen tapauksensa olisi kuitenkin näkynyt vain yhtenä tai kahtena iskuna jossakin luokassa, jos hänet olisi terroristiksi luokiteltu. Siis iskujen lukumäärä ei kerro kaikkea terrorismin vaarallisuudesta.

Toivon, että tämä esitykseni täydentää YLEn uutisointia.

 

Aineistolähde:

TE-SAT 2012
EU Terrorism Situation and Trend Report
2012 – 45 pp. 21 x 29,7 cm
ISBN Number:978-92-95078-23-9
ISSN Number: 1830-9712
DOI: 10.2813/34212

 

Edellinen Europol-lastuni löytyy allaolevasta linkistä, jos se ei näy alempana.

Terrorismi EU:n alueella vuonna 2010

Annex4_2010
Kuva 1. EU: terrorihyökkäykset 2007…2009

Netistä löytää helposti esityksen, että Europolin tilastojen perusteella 99,6% EU:n terrorismista on muuta kuin islamistista terrorismia (vuosilta 2006…2008). Linkki Tämän mukaan siis vain 0,4% terrorismista olisi islamin innoittamaa. Tästä tietenkin helposti juohtuu mieleen, että iso osa ihmisistä on islamofobeja, kuten kansanedustaja Soininvaara tuo blogissaan esille ja mainitsee samalla ylärajan:

”…korkeintaan viisi prosenttia islamistien…”

Luvut eroavat yli kymmenkertaisesti, joten on ehkä aihetta hakea tarkempaa tietoa Europolilta?

Annex5_2010
Kuva 2. EU: terrorismiepäiltyjen pidätetykset 2007…2009

Kuvassa 1 näkyy terrorismi maittain ja lajeittain vuosilta 2007…2009 ja siellä total-rivillä on islamistista terrorismia kolme tapausta tai yritystä (2+0+1), kun kokonaismäärä on 1316 ja osuus on vain 0,2%.  Kaikki hyvin, Ode on islamfobisti?

Kuvassa 2 kuitenkin on jotain hämärää, sillä pidätettyjä islamisteja onkin 498 kokonaismäärästä 2181, jolloin islamistien osuus on pidätyksistä n. 22%, eli satakertaisesti iskuihin nähden.  Ode ei ole islamfobisti, mutta tuleeko kukkahattu?

Kuva 3 kertoo tuoreimman kokonaistilanteen.

Kuvassa 4 on tuorein tieto yrityksistä, vuoden 2010 tilasto, jossa islamismin osuus on n. 1%. Ode on sittenkin asiantuntija?

Fig1_2011
Kuva 3. EU: hyökkäykset ja pidätykset 2009…2010

Kuvassa 5 on vuoden 2010 tilanne oikeudenkäynnin päätöksistä, 25% päätöksen saaneista on islamisteja.  Vapauttavien päätösten osuus on muuten n. neljännes, mutta se ei erityisemmin painotu islamiin.  Ode saa kukkahatun?

Kuvassa 6 on alussa linkitetyn kaavion vastine. Tämä on tuoreimpiin oikeudenpäätöksiin perustuva, joten pienet erot johtuisivat eri aineistovuosista jne.  Kun ero islamismin kohdalla on n. satakertainen, niin kyse ei ole islamismin noususta, vaan siitä, että toinen kaavio esittää asiat tietämättömyyttään tai tahallaan vinosti. Nyt vain lukijan tulisi selvittää, kumpi kaavio on enemmän vinossa?

Annex2_2011
Kuva 4. EU: terrorismi maittain ja lajeittain 2010

Eräänä virhelähteenä mainitsen, että UK (=Britannia) ei poliittisesti korrektina maana luokittele terroritekoja motiiviluokkiin. Näin merkittävin islamilaisen terrorismin maa jää pois sopivasti valituista tilastoista. Sensijaan näyttäisi Britanniakin vielä luokittelevan tuomittujen motiivit, joten tässä esitetty oikaisu on mahdollista tehdä.  Toisekseen tapausten lukumäärien vertailu on vinoa monessakin mielessä. Jos Korson vapautusrintama olisi rikkonut radan ohjauslaitteita, se voitaisiin laskea terrorismiksi, mutta nyt se menee ilkivallaksi. Sensijaan autopommiräjäytys ei mene ilkivallaksi, tekipä sen Matti tai Mohammed.

Annex4_2_2011
Kuva 5. EU: terrorismi oikeudessa maittain ja lajeittain 2010

Pidän edelleen kansanedustaja Soininvaaraa maltillisena ja pätevänä päättäjänä, mutta tässä tilanteessa toivoisin, että hän tarkistaisi käsitystään, koska virheprosentti näyttäisi olevan luokkaa 500%.

 

—————-

Taustoitukseksi suomensin eräitä kohtia Europolin PDF-asiakirjoista, joiden tarkemmat viitetiedot näkyvät esityksessä Lähde-osiossa.  Olen jättänyt kappaleotsikkojen numeroita jäljelle, että tiedon hakeminen helpottuisi. Suomennokset hakasulkeissa [ ].

 

Kaavio1
Kuva 6. EU: kaavio terrorismipäätöksistä lajeittain 2010

Vuoden 2010 raportista:

[3.1.Terrorismin lajit

TE-SAT luokittelee terroristiorganisaatiot niiden motivaatioperusteen mukaisesti.

Islamistista terrorismia harjoittavat yksilöt, ryhmät, verkostot tai järjestöt, jotka oikeuttavat toimintansa käyttämällä tiettyä islamin tulkintaa.]

Suomentajan huomautus: kristillistä terrorismia ei esiinny EU:n alueella Europolin luokittelussa.

 

[5. Islamistinen terrorismi

Siitä huolimatta, että vain yksi isku suoritettiin EU:n alueella, islamistiset terroristit tähtäävät yhä massiivisiin vahinkoihin, josta osoituksena räjäytysyritys Amsterdam-Detroit -lennolla joulukuussa 2009.]

Suomentajan huomautus: tavoite on suurtuhon aiheuttaminen

 

[6. Etnis-kansallinen ja separatistinen terrorismi

Vuonna 2009, 237 separatistiterroristijärjestöjen syyksi väitettyä tai määritettyä iskua tehtiin Ranskassa ja Espanjassa, minkä lisäksi tapahtui 124 iskua Pohjois-Irlannissa (UK).]

 

[Huolimatta iskujen lukumäärän laskusta, kuolonuhrien määrä kohosi vuoden 2008 neljästä vuoden 2009 kuuteen. Kuten aiemmpinakin vuosina, valtion virkamiehet ovat yhä separatistiterroristijärjestöjen kohteina.]

Suomentajan huomautus: tämä on tapauslukumääräisesti suosituin terrorismin laji, mutta iskujen määrään suhteutettuna kuolleisuus on vähäistä.

 

[7. Vasemmistolainen ja anarkistinen terrorismi

Suurin osa näistä iskuista oli Espanjan raportoimia tuhopolttoja ja ne aiheuttivat vain aineellista vahinkoa. Pommien (IED) osuus laski vuodesta 2008 vuoteen 2009 43 %:sta 20 %:iin; pääosa näistä pommituksista tapahtui Kreikassa.]

Suomentajan huomautus: tuhopoltto on hengenvaaralista, mutta ei tässäkään ole tuottanut kuolonuhreja.

 

Vuoden 2011 raportista (koskien edellistä vuotta):

[

• 249 terrorihyökkäystä

• 611 terrorismiin liittyvistä hyökkäyksistä pidätettyä

• 46 uhkausta EU:n jäsenvaltioille

• 307 henkilöä oikeudessa terrorismisyytteistä

• Internet: terroristeja ja ääriryhmiä ratkaisevasti edistävä tekijä

• 3 islamistista terrori-iskua tapahtui jäsenvaltioissa

• 179 henkilöä pidätettiin islamistisista terrorihyökkäyksistä

• 89 henkilöä pidätettiin EU:n alueella hyökkäysten valmisteluista

• Terroristien värväys ja tukiverkosto toimii useissa EU:n jäsenvaltioissa

• EU:n ulkopuolinen turvallisuustilanne vaikuttaa islamistiseen terroritoimintaan EU:n alueella]

Suomentajan huomautus: Islamisteja pidätetyistä yli 40%. Merkki pahasta islamofobiasta?

 

 

Lähteet:

TE-SAT 2010

ISBN Number: 978-92-95018-80-8

DOI: 10.2813/12525

 

TE-SAT 2011

EU Terrorism Situation and Trend Report

2011 – 45 pp. 21 x 29,7 cm

ISBN Number:978-92-95018-86-0

ISSN Number: 1830-9712

DOI: 10.2813/14705